Showing all 11 results

Giá tham khảo: 1,450,000,000 
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 16 000 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 3.000 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 7 Khối
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 400 Triệu
Tải trọng: 4.700 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 6.400 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.200 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.600 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 750 triệu
Tải trọng: 9.800 kg
Năm sản xuất: 2020