Showing all 9 results

Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 Triệu
Tải trọng: 1.300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 3.050 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 3.400kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 5.700 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 6.900 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450tr
Tải trọng: 6.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá tham khảo: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 tr
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: 2020