Chọn theo hãng xe

Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 8 000 KG
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 8 000 KG
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 8 000 KG
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 8 000 KG
Năm sản xuất: Mới nhất

Xe cuốn ép rác

Hino chở rác 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Hino cuốn ép rác 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Hino ép rác 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe chở rác 5 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe chở rác Hino 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe Hino chở rác 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe Hino ép rác 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020