Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 400 Triệu
Tải trọng: 2.400 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất

XE ÉP RÁC ISUZU

Xe ép rác 20 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 3.400 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất

XE ÉP RÁC ISUZU

Xe ép rác Isuzu 9 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.5 Tấn
Năm sản xuất: 2023
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 1.300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 3.050 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 3.400kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 400 Triệu
Tải trọng: 6.040 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 triệu
Tải trọng: 6.900 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 Triệu
Tải trọng: 6.500 kg
Năm sản xuất: Mới nhất