Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

XE ÉP RÁC ISUZU

Xe ép rác Isuzu 9 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.5 Tấn
Năm sản xuất: 2023
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 100tr
Tải trọng: 1.100 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 1.300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 5 Khối
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 tr
Tải trọng: 2450 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300tr
Tải trọng: 3.050 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 7 Khối
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 200 triệu
Tải trọng: 7 Khối
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 200tr
Tải trọng: 4.150 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 270 Triệu
Tải trọng: 3.890 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 4.300kg
Năm sản xuất: 2020