Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 tr
Tải trọng: 2450 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 4 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 210 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 5 khối dongfeng

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 5.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 5 khối jac

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 160 Triệu
Tải trọng: 5.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 6 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 6.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 7 khối hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 7.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 8 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 9.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 9 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 430 Triệu
Tải trọng: 9.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 9 khối howo

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 210 Triệu
Tải trọng: 9.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe phun nước rửa đường

xe phun nước rửa đường 14 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 14.000 kg
Năm sản xuất: 2020