Chọn theo hãng xe

Giá xe: 487,000,000 
Thông tin
Trả trước: 200 Triệu
Tải trọng: 1.490 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 425 
Thông tin
Trả trước: 150 triệu
Tải trọng: 1.650
Năm sản xuất: Mới Nhất
Giá xe: 487,000,000 
Thông tin
Trả trước: 200 Triệu
Tải trọng: 2.300 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 500,000,000 
Thông tin
Trả trước: 280 Triệu
Tải trọng: 3.490 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 580 
Thông tin
Trả trước: 200 triệu
Tải trọng: 3.490 (Kg)
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 790,000,000 
Thông tin
Trả trước: 350 Triệu
Tải trọng: 8.320 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.490 KG
Năm sản xuất: 2020