TP.HCM: siết chặt phương tiện thu gom rác thải thô xơ, xe lôi.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển rác [...]