Xe phun nước tưới cây rửa đường 9 khối

Xe phun nước tưới cây rửa đường 9 khối ( đã qua sử dụng ). [...]