Chọn theo hãng xe

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 5 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hyundai 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 5 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hyundai 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 5 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu Hyundai 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút bể phốt 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút chất thải 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút hầm cầu 5 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020