Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.200 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.200 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.200 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.200 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 750 triệu
Tải trọng: 9.800 kg
Năm sản xuất: 2020

XE ÉP RÁC HINO

Xe ép rác 22 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 750 triệu
Tải trọng: 9.800 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 750 triệu
Tải trọng: 9.800 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 750 triệu
Tải trọng: 9.800 kg
Năm sản xuất: 2020