Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất

Xe cuốn ép rác

Xe ép rác isuzu 18 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.600 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.600 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.600 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 1,000 
Thông tin
Trả trước: 450 tr
Tải trọng: 10.600 kg
Năm sản xuất: 2020