Chọn theo hãng xe

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 3 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hyundai 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 3 khối hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hyundai 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 3 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu Hyundai 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút bể phốt 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút chất thải 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút hầm cầu 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020