Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.315 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút bể phốt 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút bùn 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút chất thải 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút hầm cầu 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 3 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hino 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn 3 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn Hino 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hino 3 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 3 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020