Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 4.100 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút bể phốt 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút bùn 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút chất thải 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút hầm 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hino hút hầm cầu 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 4 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hino 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn 4 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn Hino 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hino 4 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020