Chọn theo hãng xe

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 6 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt isuzu 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn 6 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn isuzu 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải isuzu 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm 6 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 6 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu isuzu 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm isuzu 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe isuzu hút bể phốt 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe isuzu hút bùn 6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 6.020 kg
Năm sản xuất: 2020