Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 Triệu
Tải trọng: 2.220 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 4.404 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 Triệu
Tải trọng: 5.180 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 5880 Kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 Triệu
Tải trọng: 6.660 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 Triệu
Tải trọng: 7.400 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 8.880 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 13.320 kg
Năm sản xuất: 2020