Chọn theo hãng xe

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút hầm 7 khối Hyundai EX8

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

xe hút chất thải 2 khối kia

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 Triệu
Tải trọng: 2.090 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

xe hút chất thải 2 khối thaco

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 135 Triệu
Tải trọng: 1.980 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.315 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 250 triệu
Tải trọng: 3.300 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 3 khối hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 3.135 KG
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

XE HÚT CHẤT THẢI 3.3 KHỐI THACO

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 3,300 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

xe hút hầm cầu thaco 3.6 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 200 tr
Tải trọng: 3.620 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 4.100 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 330 Triệu
Tải trọng: 4.000 kg
Năm sản xuất: 2020