Chọn theo hãng xe

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 7 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hyundai 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn 7 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bùn Hyundai 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hyundai 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 7 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu Hyundai 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút bể phốt 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút chất thải 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút hầm cầu 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hyundai 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020