Chọn theo hãng xe

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút hầm 7 khối Hyundai EX8

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 11000 KG
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 3 khối hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 tr
Tải trọng: 3.310 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 5 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 tr
Tải trọng: 5.500 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 7 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 6.640 KG
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

xe hút chất thải 17 khối hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 825 Triệu
Tải trọng: 18.150 kg
Năm sản xuất: 2020