Chọn theo hãng xe

Xe cuốn ép rác

Hino chở rác 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Hino cuốn ép rác 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Hino ép rác 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe chở rác 7 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe chở rác hino 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe Hino chở rác 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe Hino ép rác 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe rác 7 khối hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

Xe cuốn ép rác

Xe rác hino 7 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 3.200 KG
Năm sản xuất: 2020

XE TẢI GẮN CẨU

xe cẩu 12 tấn hyundai HD210

Giá xe: 1,350,000,000 
Thông tin
Trả trước: 350 Triệu
Tải trọng: 11095 Kg
Năm sản xuất: 2016