Chọn theo hãng xe

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

xe hút chất thải 2 khối kia

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 Triệu
Tải trọng: 2.090 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

xe hút chất thải 2 khối thaco

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 135 Triệu
Tải trọng: 1.980 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI THACO

XE HÚT CHẤT THẢI 3 KHỐI THACO

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 3.135 KG
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 3,300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 200 tr
Tải trọng: 3.620 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 5.000 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 210 Triệu
Tải trọng: 7,000 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 15.500 kg
Năm sản xuất: 2020