Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.500 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 4.150 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 triệu
Tải trọng: 9.500 kg
Năm sản xuất: Mới nhất

XE CHỞ RÁC HINO

Xe hooklift 9 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 360 Triệu
Tải trọng: 4.500 kg
Năm sản xuất: 2020

XE CHỞ RÁC HINO

Xe chở bùn 10 khối Hino

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 10.670 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 500,000,000 
Thông tin
Trả trước: 100 triệu
Tải trọng: 420 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 450,000,000 
Thông tin
Trả trước: 100 triệu
Tải trọng: 500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: 510,000,000 
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 1.490 KG
Năm sản xuất: 2020