Chọn theo hãng xe

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 400 Triệu
Tải trọng: 2.400 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất

XE ÉP RÁC ISUZU

Xe ép rác 20 khối isuzu

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 600 Triệu
Tải trọng: 10.180 kg
Năm sản xuất: Mới nhất
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 3.400 Kg
Năm sản xuất: Mới nhất

XE ÉP RÁC ISUZU

Xe ép rác Isuzu 9 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 350 triệu
Tải trọng: 4.5 Tấn
Năm sản xuất: 2023
Giá xe: 1,450 
Thông tin
Trả trước: 500 triệu
Tải trọng: 6.400 KG
Năm sản xuất: 2021
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 100tr
Tải trọng: 1.100 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 Triệu
Tải trọng: 1.300 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 2.500 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 5 Khối
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 tr
Tải trọng: 2450 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 300 triệu
Tải trọng: 3.000 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 150 Triệu
Tải trọng: 3.000 kg
Năm sản xuất: 2020