Chọn theo hãng xe

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút bể phốt Hyundai 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

XE HÚT CHẤT THẢI HYUNDAI

Xe hút chất thải 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút chất thải Hyundai 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu 2 khối Hyundai

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe hút hầm cầu Hyundai 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút bể phốt 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút chất thải 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút hầm cầu, chất thải

Xe Hyundai hút hầm cầu 2 khối

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 180 Triệu
Tải trọng: 1.900 kg
Năm sản xuất: 2020

Xe hút chất thải

xe hút chất thải 2 khối kia

Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 165 Triệu
Tải trọng: 2.090 kg
Năm sản xuất: 2020
Giá xe: Liên hệ: 0945 66 05 09
Thông tin
Trả trước: 135 Triệu
Tải trọng: 1.980 kg
Năm sản xuất: 2020