XE HÚT CHẤT THẢI 4 KHỐI CŨ THACO

XE HUT CHẤT THẢI 4 KHỐI CŨ THACO

XE HÚT CHẤT THẢI 4 KHỐI CŨ THACO
Đời 2017, tải trọng 4 tấn
Xe đã được sơn dọn lại, kiểm tra vệ sinh lại xe
hoặt động vận hành hút khỏe